Værdier & Metoder.

Last rays

Værdier og Metoder

Mine grundlæggende værdier er ligeværdighed, anerkendelse og respekt. Jeg møder folk, hvor de er lige nu, og hjælper dem derfra til at finde deres ressourcer frem og lære at benytte dem konstruktivt.

Jeg hjælper dem også til at udbygge deres ressourcer, så de kan tackle situationer, der ellers har skabt vanskeligheder for dem. Jeg arbejder altid individuelt ud fra i en større sammenhæng: et barns problemer løses fx ofte ved også at arbejde med dets familie.

Her er metodiske eksempler på mine tilgange og resultater.

  I forhold til børn af traumatiserede/psykiske syge:

 • Giver barnet/den unge viden om psykisk sygdom
 • Hjælper barnet/den unge til at se sine behov og ressourcer
 • Styrker barnet/den unges handlemuligheder
  Resultater

 • Børnene bliver fri for den skyld og skam, som ofte tynger og hæmmer børn af psykisk syge forældre
 • Energi frigives til at fokusere på fritid, uddannelse og egen fremtid
 • Bedre relation mellem børnene og deres forældre
 • Opbygger selvtillid og forebygger mistrivsel og fremtidige psykiske problemer hos børnene


  I forhold til belastede familier:

 • Undersøger og arbejder med problemer i familiers indbyrdes forhold og familiers forhold til omgivelser, fx uro, sociale problemer, konflikter
 • Indgår i åben dialog med familie og børn med respekt for deres kompetencer, position og rettigheder
 • Leder terapeutiske samtaler med familier, par og enkeltpersoner.
 • Oplyser om muligheder i det danske system og rådgive om ret og pligt i det danske samfund
  Resultater

 • Familierne kommer til at fungere både internt og i forhold til samfundet
 • Forældrene får alternative redskaber til opdragelse af børnene og tackling af problemer, som giver bedre mening i det danske samfund, end de traditionelle tilgange
 • Forebyggelse af at børnene bliver utilpassede, uuddannede og måske kriminelle
 • Sikrer at børn og forældre bliver aktive danske medborgere
 • Familierne får viden om, hvordan de kan bidrage til og drage nytte af systemet
 • Skaber gode forbilleder for andre familier


  I forhold til chok og traume:

 • Arbejder med traumets oprindelse og virkninger
 • Hjælper klienten med udviklingen af nye kognitive, psykosociale og fysiske ressourcer, der tillader bedre mulighed for fremtidig færden
 • Gør klienten i stand til at fastholde fokus og kontakt til andre, samtidigt med at kunne rumme traumet og dets høje energiniveau
  Resultater

 • Klienten kommer ud af offerrollen
 • Bliver aktiv i stedet for passiv
 • Ser muligheder med livet i Danmark i stedet for begrænsninger
 • Indgår aktivt i det danske samfund
 • Finder energi og motivation i stedet for magtesløshed
 • Komme videre med livet
 • Indgår aktivt i familielivet, hvilket styrker hele familien
 • Mindre sygdom