Lidt om mig.

Lidt om mig

ibtisam_psykoterapeut

Mit navn er Ibtisam Abbasi, og jeg er familiebehandler & psykoterapeut, specialiseret i behandling af flygtningefamilier.

Jeg er selv palæstinenser fra Syrien og oprindelig uddannet i biologi. Min mand kom til Danmark som flygtning i 1989, og jeg og vores søn kom hertil i 1991. Så jeg kender selv de udfordringer, glæder og sorger, som en familie møder i eksil. Siden 2001 har jeg arbejdet med at hjælpe flygtninge med at blive integreret i det danske samfund.

Jeg har flere uddannelser inden for familie- og traumeterapi og er medlem af Danmarks Psykoterapeutforening, som en af de meget få to-sprogede kvinder i Danmark. Desuden giver min kulturelle og sproglige baggrund mig en styrke i forhold til at hjælpe flygtninge til at åbne op. Jeg oplever, at mange spejler sig i mig, fordi de kan se, at det er muligt at skabe sig et nyt, godt liv.

Faglig baggrund

• Medlem af Danmarks Psykoterapeutforening

Erfaring:
• Arbejdet på pædagogiske institutioner fra 1994 til 1998
• Fra 2001 har jeg haft ansættelse som familiekonsulent i Lejre kommune, hvor jeg stadig er på deltid
• Desuden arbejdet løbende for Dansk Flygtningehjælp som tolk, støtteperson og familiekonsulent 2001-2010

Uddannelser:
• Tokulturel pædagog (Højvangseminariet, 1997-2001)
• Diplomuddannelse i familieterapi (Den Sociale Højekole, 2004-2006)
• Kursus med særligt fokus på børn med psykisk syge forældre (Fjorden, 2006)
• Diplomuddannelse i Marta Meo (Marta Meo Institute, 2007-2009)
• Bodynamic Shock, Trauma & PTSD Training (Bodynamic Institure, 2010)
• Bodynamic psykoterapeut uddannelse (Bodynamic International, 2009-2013)

For at sikre min faglighed får jeg løbende supervision, hvor problemer gennemdrøftes og gennemarbejdes med en anden professionel psykoterapeut eller psykolog.