Cases.

Fresh clover leaves over wooden background

Udvalgte cases fra mit arbejde

Fra trussel om tvangsfjernelse til job og uddannelse

En flygtningefamilie fra Afrika har en 17 år pige, der er gravid. Familien taler ikke dansk og er lige kommet til Danmark. Kommunen mener ikke, at familien har ressourcer til at støtte den 17-årige pige og hendes kommende barn, da begge forældre er gamle og syge. Desuden taler de ikke dansk og kender ikke til den danske kultur og det danske system. Kommunen overvejer at fjerne barnet, men vælger i stedet at ansætte mig som familierådgiver for den unge pige. Pigen har ingen forudsætninger eller viden omkring børn og deres behov. Hun har ingen erfaring med at bo for sig selv og tage sig af sin egen økonomi og husholdning. Hun har ingen uddannelse og dermed ikke udsigt til arbejde. Nu bor hun sammen med sin datter, og hun har fået både job og uddannelse.

Fra utilpasset barn til integreret ung

En flygtningefamilie fra Irak har fire børn. Skolen underretter kommunen om, at den ældste pige på 14 år ikke trives. Hun går altid klædt i sort, hun er meget indelukket og taler aldrig i skolen. Hun isolerer sig fra sine klassekammerater og er bagud på flere udviklingsmæssige områder. Hjemme giver familien udtryk for, at de har problemer med, at pigen har et voldsomt temperament. Jeg bliver tilkaldt, og det viser sig, at familien ikke har noget overblik over, hvordan det danske skolesystem fungerer, og hvordan de kan støtte datteren mht. både faglige og sociale problemstillinger. Familien har heller ingen forestilling om, hvad det vil sige at være ung pige i Danmark. Pigen har intet overblik over, hvad hun kan bruge den viden til, som hun bliver præsenteret for i skolen. Pigen har nu flere venner. Hun læser på VUC og har fritidsjob i Fakta. Hun trives, taler og går ikke længere i sort tøj.

Fra dybt traumatiseret til stabilitet og arbejdsliv

En ung mand med psykisk sygdom er flygtning fra mellemøsten. Han har voldsomt temperament. Han vil ikke modtage nogen form for danskundervisning eller integrations-kurser, og hans sagsbehandler er bekymret for hans fremtid. Han isolerer sig og går helst ikke uden for sin lejlighed. Jeg arbejder med den unge mand, som fuldstændig mangler rytme i dagligdagen. Han har ingen viden om det danske samfund og har en social fobi. Nu har den unge mand været på flere sprogkurser. Han har været et halvt år på daghøjskole og har fundet en kæreste. Han er pt. i praktik med henblik på at starte på en erhvervsuddannelse.